PR Tryskací technika se společnosti Wista s.r.o. již od roku 1994

Tryskací stroje, tryskací technika a vše, co je s tímto oborem spojeno, to je hlavní činností společnosti Wista. Firma dodává na trh tryskací zařízení, stroje, příslušenství, ale zároveň i veškeré související služby. Kromě dodávek tryskacího příslušenství a abrazivního materiálu poskytuje také poradenství v oblasti tryskací techniky a tryskání.
Jedná se o obor, kterému se věnuje společnost Wista s.r.o., dodávající na trh tryskací zařízení, stroje, příslušenství, ale také různé služby, jako jsou návrhy, zpracování dokumentace a odborné poradenství v oblasti tryskací techniky a tryskání samotného.
Touto činností se firma zabývá již od svého vzniku v r. 1994 a o deset let později zahájila prodej tryskacího zařízení s metacími koly.
Součástí služeb je samozřejmě i servis tryskacích strojů a zařízení. Samozřejmostí je zajištění servisu při vyskytnutém problému na tryskacím zařízení v co nejkratším termínu. Po dohodě je možný i servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v technologickém toku metalizace.